Göteborg: Ej fastställt

Tid: 09.00-17.00
Plats: Valet. Första långgatan 16, 413 28 Göteborg
Pris: 19.900 kr
Föreläsare: Janique Svedberg