Road To recovery Academy

Road To Recovery Academy erbjuder certifierad 'recovery coach' och 'sober companion' utbildningar för såväl privatpersoner som yrkesverksamma inom coaching och rehabilitering.
 

En certifierad  recovery coach & sober companion kan vara vem som helst som är intresserad av att hjälpa till att främja återhämtning. Som coach och kompanjon tar man rollen som en guide och mentor åt människor som söker eller redan har påbörjat återhämtning från ett tidigare missbruk. Utbildningen är fem dagar lång och är utformad att förse deltagarna med allt de behöver för att gå vidare till att aktivt arbeta som certifierad recovery coach & sober companion. 
 
Programmet

Utbildningen ger deltagarna en omfattande översikt av syftet man fyller, och uppgifterna man har, som en recovery coach & sober companion. Den går igenom de olika rollerna man kan komma att anta och ger deltagarna verktygen och resurserna som behövs för att jobba med återhämtning och stödtjänster. Utbildningen betonar de färdigheter som behövs för att på ett framgångsrikt sätt kunna sammankoppla personen man hjälper med andra nödvändiga stödinstanser i samhället. En certifierad recovery coach & sober companion behöver inte själva kunna erbjuda kliniska tjänster men kan komma att arbeta med människor som upplever svåra känslomässiga och fysiska tillstånd. Det är därför viktigt att deltagarna får en grundläggande förståelse för missbruk och psykiska sjukdomar, krisinterventioner och hur man ska agera i krissituationer. Dessutom tillkommer; kunskaper och verktyg för effektiv kommunikation, strategier för förhöjandet av motivation, handlingsplaner för återhämtning, information om återhämtningens etik och byggandet av kulturell kompetens. 

Recovery Coach Academy utbildningen innehåller även science baserad metoderna  CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training),  REBT (Rational Emotive Behavior Training). MI (Motivational Interviewing), Stages of Change och The 4-Point Program som inkluderar metoden ABC.  


 
Lärande mål för certifiering som recovery coach & sober companion

 • Att kunna beskriva rollerna och funktionerna man fyller som recovery coach & sober companion
 • Kunna ange vilka komponenter, kärnvärden och vägledande principer som gäller för återhämtning
 • Man skall veta hur man bygger färdigheter för förbättring av relationer.
 • Kunna diskutera vanligen samspelta och förekommande störningar samt hur man hanterar återhämtning med hjälp av läkemedel
 • Kunna beskriv olika stadier av förändring och deras tillämpningar
 • Kunna adressera etiska frågor
 • Man kall ha byggt erfarenhet kring planering för välmående
 • Man skall kunna utöva sina ovanstående, nyförvärvade kunskaper
 • Arbeta med familjer förstå skillnaden mellan enabling, med beroende och hälsosamma familjeband.

 

Ansökningskriterier/Förkunskaper

Personer verksamma inom vård och behandling samt personer med egna erfarenheter av missbruk som vill lära sig metoder för att arbeta med Recovery. Denna väg till Recovery (Återhämtning/Tillfrisknade) är en metod och ett förhållningssätt utarbetat av Janique Svedberg.

 
Sammanfattning av fem dagars utbildning

Dag 1: Fokus för dag ett är att skapa en trygg inlärningsmiljö där nya kunskapsöverföring kan ske och grundläggande antaganden och värderingar kan ifrågasättas. Dessutom kommer deltagarna att få en fast grund i terminologi, förtydligande kring roller, kunskap om olika typer av missbruk såsom process-, kemi- och destruktivt beteende .
Dag 2: Fokus för dag två är att undersöka optimala sätt att arbeta med människor. Både kunskapshämtning och kompetensutveckling kommer att ske i rollen som recovery coach & sober companion.
Dag 3: Dag tre handlar om återhämtnings modeller, förändringsmodeller, relapse prevention,  samt riktar ett starkt fokus på kompetensutveckling för att motivera andra till positiv förändring.
Dag 4: Dag fyra består av två tydliga delar: kunskap och kompetensutveckling i frågor om andlighet, kulturell kompetens och etik. Vi tittar på stödjande resurser som finns i olika städer och hur man kommer åt dem.
Dag 5: Dag fem handlar om förverkligande, vi diskuterar vad det innebär att bli en återhämtningscoach & nykterhetskompanjon för att sedan på ett trevligt sätt avsluta de fem intensiva dagarna av utbildning.

Några av modellerna som ingår i programmet:

 • CBT (cognitive behavior therapy)
 • REBT (rational emotive behaviour therapy)
 • MI (motivational interviewing) 
 • 4-point program 
 • Family therapy