Hur Arbetar en Certifierad Recovery Coach?

 • Vi arbetar med evidens baserade metoder så som KBT, ABC, 4point program, SMART, MI och metoder direkt baserade från special utbildningar som CSAT.
 • Vi finner hälsosamma lösningar för alla i familjen från barn till vuxen.
 • Vi hjälper till med att hitta 12-stegsmöten som känns säkra och bekväma för klienten och deras familj.
 • Daglig genomgång av återfall och förebyggande plan.
 • Stöd för att hitta en sponsor.
 • Stöd att knyta hälsosamma relationer.
 • Lärdom om beroende sjukdomen
 • Arbetar med trigger support och hittar lösningar

Team Approach

 • En Certifierad Recovery Coach samarbetar med behandlingshemmen och eftervårdsplanen
 • Vi samarbetar med psykiatriker, terapeuter, doktorer och öppenvårdsprogram i ett team approach för att hitta den bästa vägen för klientens livsstil och deras familj.

Fysiskt Välbefinnande

 • Stöd med hälsosam måltid planering, livsmedel val, samt säkra kosttillskott.
 • Skapa en rutin med hälsosamma val.
 • Skapa en personlig plan som inkluderar hälsa för kropp och själ.
 • Utbildning för klient och deras familj om vad i hushållet och i kosten som inkluderar alkohol och farliga substanser.

Budgeting Frågor

 • Adressera utgifterna.
 • Lära sig att skapa en månadsbudget.
 • Återupprätta förtroendet med familj, vänner och affärsbekanta som rör frågan om finanserna.

Karriär och studievägledning

 • Skapa och använda de verktyg som behövs för att finna arbete.
 • Hjälp med att skriva en CV.
 • Stöd i resurser, och eventuell vägledning att förändra skola eller karriär.

Kris Support, 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan
Telefonsupport 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan

Sober companion

Vem tjänar på tjänster av en sober companion?

Studier visar att ju längre en klient är ansluten till återhämtningsprocessen, desto större framgång till livslång nykterhet. Individer och familjer som har gjort investeringen av tid och resurser för att hitta lösningar för ett beroende/psykisk hälsa har stor nytta genom att fortsätta processen i hemmiljö.

Road To Recovery har etablerat en professionell övergångstjänst som anlitar sober companions för att stödja de dagliga behoven med att leva ett nyktert liv.

 • Klienter och familjer som behöver professionell vägledning och stöd att få en individ till en avgiftning eller behandlingshem.
 • Klienter som har avslutat behandling och nu övergår i det dagliga livet.
 • Klienter i den tidiga fasen av återhämtning som kan dra nytta av stöd av en guide och mentor.
 • Klienter som har gått flera behandlingar men med många återfall som behöver extra stöd för att hjälpa anpassa sig till en nykter livsstil och lära sig mer om förebyggande av ett återfall.
 • Klienter som på grund av omständigheterna, inte vill eller kan åka till 30dagar behandling och behöver alternativ till traditionella metoder.
 • Klienter som har riskabla återfalls miljöer och är sårbara för karriärens branschfallgropar så som, cocktailpartyn, eller affärsresor.
 • Högprofilerade kunder, såsom musiker, skådespelare eller idrottare. Yrkesgrupper som advokater, läkare, VD: ar och deras makar eller familjemedlemmar.
 • Klienter som behöver fortsatt övervakad strukturerat stöd medan de fortsätter i sin återhämtningsprocess.

Road To Recovery är engagerad i en Individualiserad Process. Behovet av en sober companion är unik för varje klient, familj och arbetsgivare.

* KLIENT SEKRETESS
Road To Recovery, vet att klientens sekretess är oerhört viktig. Alla våra tjänster är helt konfidentiella. Vi är vana vid att arbeta med hög profilerade kunder och förstår vikten av diskretion. Från sociala sammanhang med vänner och familj till arbetsrelaterade engagemang.