Övervakningsprogram & program för fortsatt vård

Studier har gjorts på behandlingsprogram som spänner sig över 30-90 dagar och dessvärre visat på att så många som 90% av deltagarna hamnar i återfall inom de första 30 dagarna efter behandlingen. Vad kan detta bero på? Att komma tillbaka till sin hemmiljö med människor, platser och saker som påminner om det gamla livet är en utmaning för många. Avgörande för att fortsätta att leva ett nyktert liv är att ta kontroll över gamla vanor och känslor som triggar igång det osunda beteendet. Det handlar om att skapa nya mönster, att lära sig hur man hanterar känslor och situationer som dyker upp med hjälp av andra verktyg än droger och alkohol.

Forskning visar att en förändring av vardagen är viktig för långsiktig framgång. Framgång ökar med drygt 70% när en högre nivå av struktur genomförs under det första året av återhämtning. I genomsnitt visar professionella övervakningsprogram på 80-95% positiva resultat. En stor studie med 10 000 deltagande patienter från såväl sluten- som öppenvård visade på att 90% av patienterna som arbetar med en 'sober companion', coach eller deltar på AA-möten minst en gång varje vecka och deltar i eftervård under ett års tid har kan avstå från bruk av något beroendeframkallande medel eller destruktivt beteende. Road to Recovery gör nu dessa tjänster är tillgängliga för alla.

Road to Recovery övervakar följande punkter:

• Deltagande i uppföljande öppenvård
• Närvaro vid 12 -stegs möten eller i andra grupper
• Terapi och/eller läkarbesök
• Hitta sysselsättning (på begäran)
• Drogtester (slumpvis eller planerade) i avskildhet i ditt hem eller på arbetsplatsen. Proven skickas till laboratorier som kan fastställa om individen har droger eller alkohol i sitt system. 
• Daglig telefonkontakt med individen (detta trappas ned med tiden)

Kontrollprogrammet omfattar veckorapporter till utsedda parter.


Det fortsatta vårdprogrammet

Planeringsmöten

Dessa möten innebär att individen träffas tillsammans med sin behandlingsrådgivare och recovery coach för att gå igenom en plan som innebär ansvarsfrihet för kunden. Det första mötet handlar även om att bekanta sig med varandra och för individen att skapa ett band med sin coach.

Behandlingsplan

Behandlingsplanen beskriver de förslag som lags fram om fortsatt vård av den behandlare som ansvarat för avgiftningen. Alltför ofta försummas denna plan så snabbt man lämnat behandlingshemmet. Det fortsatta vårdprogrammet handlar om att lära individen hur behandlingsplanen kan genomföras i det verkliga livet. Den utsedda coachen träffar sin klient direkt efter vistelsen på behandlingshemmet och stödjer och vägleder för att se till att målen fortsätter att uppnås och att individen går på de regelbundna uppföljningsmötena.

Tillbaks hemma

En coach kan hjälpa till att rensa för triggers genom till exempel tömning av sprit hemma, gå igenom kontakter och eventuellt ta bort langare eller kontakter med annat dåligt inflytande.


Drogtest

Road to Recovery genomför även slumpmässiga privata drogtester som sker genom att en urinanalys genomförs av ett samarbetande laboratorium. Testerna kan vara till enorm hjälp, inte bara för kunden, utan även för familj, vänner och arbetsgivare när det gäller att bygga upp ett nytt förtroende.

Schemalagda gruppmöten

Vi samarbetar med lokala stödgrupper som arbetar enligt 12-stegsmetoden. Dessa möten behandlar viktiga punkter så som ångest, oro, olika återfalls scenarier samt återinförande  sociala kontexter så som med familjen, med vänner eller på arbetsplatsen.

Coachningen börjar som en daglig kontakt men avtar sakta med tiden.

Psykisk hälsa

Road to Recovery ser till hela sjukdomsprofilen och är specialiserade på dubbeldiagnoser eller vanligen förekommande störningar i samband med missbruk. Vi kan hänvisa till professionella inom respektive område för att på bästa sätt hantera dessa andra problem.

Öppenvård

Road to Recovery hjälper till att hitta rätt öppenvård på uppdrag av individen själv eller av tredje part.


Tjänsterna kan förses för ett par dagar eller pågå i flera månader. Coachen kan ta kontakt dagligen eller finnas till hands dygnet beroende på vad kundens behov är. Road to Recovery erbjuder även nyktert ressällskap som är en ledsagare som kommer in endast vid behov. Det kan handla om speciella tillfällen som till exempel affärsresor, fester som serverar alkohol, restaurangbesök etc. En coach eller ledsagare kan vara avgörande vid dessa tillfällen då triggers är så påtagliga.
 

Vem är en kandidat för programmet om fortsatt vård?

  • För de som genomgått behandling innan men upplevt återfall. 
  • För de som genomgått en avgiftning för första gången och är osäker på hur eller när de ska tillämpa de nya verktygen som de har lärt sig.
  • För dem som inte kan genomgå avgiftning på ett slutet behandlingshem.
  • För kunder inom musikbranschen, filmbranschen eller något annat yrke där alkohol, droger eller resor är vanligen förekommande.

Programmet är skräddarsytt för varje individ och kan kombineras med andra tjänster från Road to Recovery. Exempelvis lämpar sig programmet att genomföras tillsammans med en intervention.