Nyktert ressällskap

Ett nyktert ressällskap är en följeslagare som följer med som sällskap på resor som kan innebära en risk för individen. Vanligtvis handlar det om individer som behöver eskorteras emellan eller från sitt behandlingshem och befinner sig i en känslig fas av återhämtningen. Det finns många själ till att transportsträckor kan vara en utmaning för många missbrukare. Oavsett om individen är intresserad av att upprätthålla en pågående återhämtning eller bara behöver hålla sig nykter under en viss tid för att ta sig från A till B så kan en sådan situation vara jobbig. Road To Recovery kan hjälpa till att försäkra att individen är omhändertagen och kommer fram till sin slutdestination drog- och alkoholfri .

Vi har hjälpt föräldrar att transportera ungdomar till eller från sina hem till behandlingshem för detox. Det kan vara svårt som förälder till ett barn med missbruksproblem att hantera situationen själv. Vi erbjuder därför följande stöd: 

  • Dörr till dörr tjänst - för de som behöver någon som kan eskortera eller finnas med som stöd vid resor till eller från behandlingshem.
  • Medicinsk övervakning - vi arbetar med vårdpersonal som kan finnas med som ett ytterligare stöd.
  • Team - om individen är ofrivillig eller potentiellt våldsam kan det behövas ett team vid transporten av den drabbade. 

Road To Recovery kan utföra transporter över hela landet och även i internationella sammanhang. Vi transporterar säkert en klient till och från affärsmöten, advokatbesök, medicinska och terapeutiska möten, sociala sammanhang och även efter fängelsevistelser.

Många drabbade skapar ett starkt band med sin följeslagare som blir en bra kontaktperson även i andra sammanhang och vi fyller gärna den rollen!

Följeslagarens främsta uppgifter:

  • Att se till att miljön är drogfri för individen. Detta inkluderar hotellrum, privata eller kommersiella flygkabiner, bussar, tåg, trailers, personbilar, omklädningsrum, vid filminspelningar eller backstage etc.
  • Att vara ett extra stöd och ha koll på missbrukare som motvilligt genomgår avvänjning eller måste vara drog- och/eller alkoholfria.
  • Att stötta tillfrisknande alkoholister och missbrukare som till exempel blivit av med körkortet. En följeslagare är ett tryggt och säkert alternativ för dessa människor att komma dit de ska utan att behöva förklara något för någon.