Interventioner för narkotikamissbruk och psykiska problem

"Vänta aldrig på att det blir värre", "Stoppa den onda cirkeln av missbruk genom att ingripa"


Interventioner för familjer och vänner tillsammans för att låta alla inblandade förstå missbruket eller sjukdomen och vidare bryta den onda cirkeln av lidande. Janique Svedberg betonar behovet av omedelbara åtgärder, hjälpa till att lyfta dem som behöver det innan det är försent och de förstör sina liv bortom reparation.

Hur och varför interventioner fungerar

Hur smärtsamt och förvirrande det än kan vara att ta itu med så kan drogberoende och alkoholmissbruk faktiskt botas. Du kanske har gett allt du har för att hjälpa en älskad bli bättre bara för att inse att de fortfarande slavar för sitt missbruk eller destruktiva beteenden. Oavsett din situation så uppmuntrar vi dig att inte ge upp hoppet. Vi kan hjälpa till!

Interventioner som erbjuds av Janique:

  • Alkoholinterventioner
  • Droginterventioner
  • Interventioner för psykisk ohälsa
  • Interventioner för ätstörningar
  • Interventioner för självskadebeteende
  • Interventioner för sexmissbruk