Intensiv 'Case Management'

Beroenden & psykisk ohälsa

Case management är en samordning av samhällstjänster för att stödja de med psykisk hälsa, destruktiva beteenden och missbruk. En professionell kontakt ansvarar för att göra en bedömning av vilka behoven är för att sedan bygga upp och genomföra vårdplanen.

Det är vanligt att personer som fastnat i destruktiva beteenden, missbruk och/eller psykisk sjukdom at behöva kontinuerligt stöd på flera områden i livet. Det kan handla om boende, sysselsättning, sociala relationer, gemenskap och delaktighet. Därför lämpar sig program såsom 12-stegsprogrammet amt regelbundna läkarbesök. Denna typ av stöd lämpar sig även för personer med psykotiska störningar.

Den grundläggande metodiken bygger på följande punkter:

  •     bedömning av behov
  •     vårdplanering
  •     genomförande
  •     regelbunden uppföljning

'Case management'-modellen utvecklades i USA som resultat av nedläggningen av stora psykiatriska sjukhus och bygger på en modell där vården arrangerade för tillhandahållande av tjänster utan ett behov av direkt kontakt. Klinisk och terapeutisk 'case management' utvecklades för att förena den kliniska vården med den terapeutiska sidan av behandling för missbruk och psykiska problem, på så vis fick området även ett kliniskt erkännande.

En mer intensiv form av 'case managemnent' (Intensiv Case Management) har också utvecklats för de patienter som lider av en svårare form av sjukdom.

Janique erbjuder ett 90-dagars övervakningsprogram och ett 1-årigt uppföljningsprogram där bland annat privat drogtestning ingår.

Kontakta oss för mer information!