Coaching för narkotikamissbruk och psykisk ohälsa

Det är viktigt att du arbetar med en certifierad 'Recovery Coach' för att du eller din närstående skall kunna påbörja ett nytt hälsosamt och nyktert liv!

'Recovery Coaching' är en form av stödprogram för personer som lider av, eller är i processen av att återhämta sig från missbruk, destruktiva beteenden och/eller psykisk ohälsa. Programmet påminner om företags- och livs-coaching och kallas även för peer mentoring där patienten tar en aktiv roll i att själv styra över sin återhämtning med stöd av coachen som bidrar med sin kompetens för att säkerställa ett framgångsrikt resultat.

'Recovery Coaching' fokuserar på mål som är viktiga för individen att uppnå. Coachen ställer frågor och bistår med råd som skall hjälpa den drabbade att börja ta kontroll över sin situation och påbörja sin återhämtning. 'Recovery Coaching' handlar om att lägga fokus på att göra principbaserade beslut, att skapa en tydlig handlingsplan och, att med hjälp av individens personliga styrkor, nå vissa utsatta mål samtidigt som man tar hänsyn till individens förutsättningar och värderingar. Coachen tar rollen som en ansvarstagande partner för att hjälpa individen att framgångsrikt fortsätta sin återhämtning. 'Recovery coachen' bistår även med stöd genom att sammankoppla individen med diverse stödprogram som samhället erbjuder. Det kan handla om att  ansöka om diverse bidrag eller få tillgång till rätt hälsovård etc.

Recovery Coacher:

  • Hjälper och stödjer individen och dess närstående att påbörja och upprätthålla en framgångsrik återhämtning.
  • Främjar återhämtning genom att minska eller undanröja hinder som kan komma i vägen för återhämtning.
  • Tar rollen som en personlig guide och mentor för den som lider av missbruk eller psykiska problem.
  • Hjälper till att förse eller sammankoppla individen med tjänster och resurser som behövs för: detox, behandling, familjestöd och utbildning, lokala eller online-stödgrupper, eller hjälp för individen att skapa en personlig plan för återhämtning sig på egen hand.
  • Hjälper individen med abstinensbesvär eller att lösa andra destruktiva beteenden .

'Recovery Coacher' arbetar med individer på lång sikt och kan ta vid under återhämtningens början men även vägleda genom fasen av stabilisering och vidare uppföljning. Coachen kan guida i beslut och ge stöd i varje steg mot återhämtning. 'Recovery coacher' har ingen medicinsk bakgrund och kan därför inte bistå med den primära behandling för missbruk eller ställa någon diagnos men finns även till som ett stöd genom denna process.

En 'recovery coach' stödjer positiv förändring och hjälper till att undvika återfall genom att arbeta med situationer eller saker som tidigare varit typiska avlösare för det destruktiva beteendet. Genom att bygga gemenskap och finnas som stöd, arbeta på livsmål inom relationer, i arbetet och livet i allmänhet, kan nya rutiner etableras. 'Recovery coaching' skiljer sig från andra behandlingsformer då fokus inte ligger på att behandla trauman eller problem i det förflutna utan fokuserar på framtiden.

'Recovery coaching' är ett mentorsprogram som utvecklas och främst tillhandahålls av personer som själva befinner sig i återhämtning. De har på så sätt lärt sig hur man kan återvända från ett missbruk eller skadligt beteende och vägleda i hur man upprätthåller ett sunt och nyktert liv.